Ledare: Går långsamt med arbetet mot hedersförtryck

0
84

20-årsdagen sedan mordet på Fadime Sahindal uppmärksammas på dagens ledarsidor. DN påpekar att mycket arbete mot hedersförtryck kvarstår för att förhindra att fler råkar illa ut. Tilltron till bland annat skolpersonal och rättsvårdande myndigheter som möter de utsatta ungdomarna måste stärkas för att fler ska våga söka hjälp, skriver tidningens ledarsida. Sydsvenskans ledarsida skriver att medvetenheten kring hedersförtryck har blivit allt större, men att arbetet har gått långsamt. Först i juni i år föreslås lagändringar träda i kraft som gör det straffbart att begå vissa brottsliga gärningar mot en person i syfte att bevara eller upprätthålla en persons eller släkts ”heder”. ”Tjugo år efter mordet på Fadime Sahindal behöver flickor och pojkar fortfarande sådana som är beredda att gå genom eld och vatten för deras frihet.” Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.