“Utländsk kompetens” fick invandringen att öka 2021

0
146

Publicerad 20 januari 2022 kl 13.21

Inrikes. Invandringen räknat som beviljade uppehållstillstånd ökade till 95.163 personer under 2021 från 89.009 personer under 2020. Enligt Migrationsverket var det den så kallade arbetskrafts­invandringen från tredje världen som drev upp siffrorna, och nu vill regeringen göra det svårare att utvisa “utländsk kompetens”.
 “Så kallade kompetensutvisningar ska motverkas”, enligt ett utredningsförslag.

Gilla artikeln på Facebook

Istället för att sätta de bidragsinvandrare från Afrika och arabvärlden som fått asyl i Sverige i arbete har regeringen sedan 2017 satsat på en mycket generös arbetskrafts­invandring, som gör att det talrika inflödet av bidragstagare kan kompletteras med ytterligare individer från tredje världen, i form av invandring av så kallad “utländsk kompetens” från detta område.

Under 2021 beviljade Sverige 39.270 sådana uppehållstillstånd för arbete, att jämföra med 32.379 året innan.

Lönekravet för att få arbetskraftsinvandra till Sverige ligger på 13.000 kronor i månaden och man får rätt att ta med sig anhöriga som kan gå på bidrag. Under 2020 bestod den så kallade arbetskraftsinvandringen av 16.315 arbetstagare och nästan lika många – 12.510 – anhöriga som i praktiken utgjordes av bidragstagare.

Moderaterna och Sverigedemokraterna har krävt skärpningar av reglerna, men som vanligt har ingenting hänt.

Inför den kommande valrörelsen har dock även Socialdemokraterna börjat fila på idéerna bakom sitt kommittédirektiv från 2020, där en utredning tillsattes för att ta fram “åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare”.

Utredningen har nu utmynnat i ett förslag om att de som arbetskrafts­invandrar faktiskt också ska arbeta och eventuellt kunna försörja sina anhöriga. Det ska dock samtidigt bli svårare att utvisa arbetskraftsinvandrare vars skatter och avgifter inte betalats in.

“En ny grund för uppehållstillstånd ska utformas för att göra det lättare för högkvalificerade att arbeta i Sverige samt åtgärder för att motverka s.k. kompetensutvisningar och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare”, heter det i Morgan Johanssons (S) direktiv till utredaren.