Folkhälsomyndigheten mörkar att smittspridningen är störst bland vaccinerade

0
114

Publicerad 19 januari 2022 kl 20.34

Inrikes. I sina presentationer skapar Folkhälsomyndigheten intrycket att ovaccinerade smittas av covid-19 i större utsträckning än vaccinerade. Men Fria Tiders granskning av myndighetens interna data visar att förhållandet i själva verket är det motsatta – andelen smittade är högre i den vaccinerade delen av befolkningen.

Gilla artikeln på Facebook

© FHM

I FHM:s graf från rapporten (klicka för större bild) döljs den högre smitt­spridningen bland vaccinerade genom att använda ett “rullande medelvärde”.

© FHM

I denna andra graf, som inte maskerar smittspridningens utveckling genom ett rullande medelvärde, syns det tydligt att smitt­spridningen bland vaccinerade nu är högre än bland ovaccinerade.

Vid Folkhälsomyndighetens pressträff den 13 januari visades ett diagram med rubriken ”Bekräftade fall av covid-19 per 100.000 invånare”. Det återfinns även i myndighetens rapport för vecka 1.

Diagrammet innehåller två kurvor, en för vaccinerade och en för ovaccinerade. Kurvorna ger intrycket att det under vecka 1 i år inrapporterades fler fall av covid-19 bland ovaccinerade än bland vaccinerade.

När diagrammet visades upp på pressträffen kommenterade Anders Tegnell det så här:

”Den här kurvan visar att bland de vi hittar nu hittar vi ganska många också bland de vaccinerade.”

Myndighetens budskap var tydligt – just nu är smittspridningen större bland ovaccinerade, även om ganska många vaccinerade också smittas.

Men i verkligheten är det precis tvärtom, kan Fria Tider avslöja.

Fria Tider har tagit del av de data som använts för att generera diagrammet som Tegnell visade upp. Av de siffrorna framgår att fler fall av covid-19 per 100.000 invånare inrapporterades bland vaccinerade än bland ovaccinerade. Under vecka 1 konstaterades 1.301 fall per 100.000 invånare bland vaccinerade och 1.247 fall per 100.000 invånare bland ovaccinerade.

Smittspridningen var alltså störst bland vaccinerade under vecka 1.

Folkhälsomyndighetens diagram gav motsatt intryck eftersom det inte visade hur många fall som inrapporterats vecka för vecka, utan istället angav ett ”rullande medelvärde” för de senaste tre veckorna. Den punkt på kurvan i diagrammet som såg ut att gälla vecka 1 i år var i själva verket ett medelvärde baserat på data för veckorna 51 och 52 förra året och vecka 1 i år.

Att det var ett rullande medelvärde som återgavs i diagrammet framgick av texten bredvid figuren, men ingen från Folkhälsomyndigheten förklarade vad ett ”rullande medelvärde” var och inget tyder på att de församlade journalisterna förstod konsekvensen av att ett sådant medelvärde använts.

Hur smittspridningen faktiskt såg ut under vecka 1 berättade myndigheten aldrig.

Fria Tider har ställt ett antal frågor till Folkhälsomyndigheten om de data myndigheten redovisade på pressträffen och i sin senaste veckorapport. Vi vill bland annat veta varför Folkhälsomyndigheten inte har berättat att smittspridningen är större bland vaccinerade och om myndigheten kommer att redovisa siffrorna per vecka öppet under sin pressträff imorgon, den 20 januari.

Den kanske viktigaste frågan är dock varför Folkhälsomyndigheten förordar att ovaccinerade personers frihet ska inskränkas genom användning av vaccinpass när spridningen av covid-19 är större bland vaccinerade än bland ovaccinerade.

Något svar har ännu inte kommit.