Ändrat lugnande brusljud irriterar Nest-ägare

0
93

Googles Nest-högtalare har en funktion som spelar upp en typ av lugnande ljud kallat ”vitt brus” som ska kunna hjälpa små barn att somna. Men efter att Google förändrat ljudet i samband med en uppdatering så har det slutat fungera. Det uppger mängder av Nest-användare vars barn inte längre somnar till ljudet. Det nya ljudet ska vara mer dovt och loopar dessutom med tätare frekvens. Google har inte kommenterat saken ännu, och det är därför oklart vad som föranlett att man ändrat ljudet.