Västernorrlands regemente är tillbaka

0
74

Publicerad 17 januari 2022 kl 17.24

Inrikes. Västernorrlands regemente (I 21) – som lades ned för drygt 20 år sedan – har nu återupprättats. Högtidliga ceremonier har hållits i både Sollefteå och Östersund idag och igår.

Gilla artikeln på Facebook

Under söndagen invigdes Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår i regementsparken vid det gamla kasernområdet på Hågesta i Sollefteå.

Prins Carl Philip var där på uppdrag av kungen.

– Jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet. På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat, sa prins Carl Philip i sitt invigningstal.

Överste Jonas Karlsson är chef för det nya regementet.

– Det är med stor stolthet och ära men även med ödmjukhet jag i dag tar befälet över Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår. Vi står nu inför att bygga upp ett nytt regemente på två orter, säger Jonas Karlsson.

Han betonade regementets strategiska läge i sitt invigningstal.

– Det som är grunden för ett regemente är utbildningen av soldater till våra krigsförband. De soldater som ska utgöra grunden i de lätta infanteribataljonerna som ska utbildas i Sollefteå och Östersund ska vara lokalt rekryterade. Det skapar en folkförankring samtidigt som det medger möjlighet till hög beredskap i en strategiskt viktig region.

Regementet har en lång och stolt historia i både Västernorrland och Jämtland.

Valet av den 16 januari som återinvigningsdag knyter an till historien eftersom Sverige på samma dag, år 1646 upprättade Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente.

På måndagen genomfördes en ceremoni även i Östersund för att markera att det nya regementet har verksamhet på två orter.

Sedan gamla I 21 avvecklades i och med försvarsbeslutet år 2000 har viss militär verksamhet funnits kvar i Sollefteå genom Försvarsmaktens hundtjänstenhet och 15:e hemvärnsbataljonen. I Östersund har Fältjägargruppen och 14:e hemvärnsbataljonen funnits kvar.