”Hundra procent säkert att djuren ger nya pandemier”

0
83

Ursprunget för coronaviruset som har lamslagit världen är ”definitivt” fladdermössen. Och det är ”hundra procent sannolikt” att djurvärlden kommer att ligga till grund för nya pandemier i framtiden. Det säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, i TV4:s Nyhetsmorgon. – Det är bekymmersamt, naturligtvis. Olsen visar en karta med världens megastäder, som enligt honom skapar ”kokpunkter” där människor och djur bor nära varandra, och där nya virus därmed kan dyka upp. – Det sannolika är att det händer i de här kokpunkterna. Han säger också att alla pandemier från början orsakas av zoonoser, alltså att viruset sprids från djur till människa. Därför anser Olsen att det i framtiden är ”otroligt viktigt” med forskning, övervakning och internationellt samarbete.