Varningen: Höga smittotal hotar elen och fjärrvärmen

0
138

Den ökande svenska smittspridningen av covid-19 kan leda till stora problem när el- och fjärrvärmebolag drabbas av hög sjukfrånvaro, rapporterar Aftonbladet. Daniel Lundqvist på Energiföretagen säger att man fått signaler om ett allvarligt läge på flera håll, allra värst för fjärrvärmebolag på mindre orter. Ett exempel från västra Sverige handlar om att fem av åtta antingen är sjuka eller i karantän för att någon i familjen är sjuk. – Det är precis på gränsen av vad de klarar av. Om det blir ett haveri kan de inte hantera det. MSB:s särskilda rådgivare Svante Werger säger att man från myndighetens sida hör om ett ansträngt men inte kritiskt läge från flera samhällsviktiga sektorer, och att oron var stor redan innan FHM:s nya scenarier om ökad smitta presenterades.