Tyska Säpo klassar vaccinkritiker som “statsfiender”

0
86

Publicerad 15 januari 2022 kl 15.57

Utrikes. Det tyska författningsskyddet (Verfassungsschutz) vill att de som deltar i protester mot vaccinkrav och nedstängningar ska behandlas som “statsfiender” – ett tyskt uttryck för grupper som anses hota landets demokratiska statsskick.

Gilla artikeln på Facebook

För invånare i civiliserade länder är konceptet statsfiende (“enemy of the state”) något som kanske främst används ironiskt eller förknippas med filmer from Hollywood. Men i Tyskland använder myndigheterna uttrycket på fullt allvar, som beteckning på personer som hotar den “tyska demokratin”.

Det tyska författningsskyddets myndighetschef Thomas Haldenwang säger till FAZ att coronapolitiken nu används av statsfiender för att kritisera demokratiskt valda politiker – ett beteende som utgör ett hot mot demokratin.

– De förkastar i grunden vårt demokratiska politiska system, säger han till FAZ.

Han menar att dessa “extremister”, som inte går att hänföra till höger- eller vänsterextremism, inte behöver något särskilt ämne att enas om utan nu har hittat pandemin som en “födkrok” för att sprida kritik och ifrågasättanden av politiker och politiska beslut.

– Oavsett om det handlar om corona, flyktingpolitiken eller översvämnings­katastrofen så försöker dessa människor skapa intryck av staten har misslyckats och inte gjort något för folket, säger Haldenwang.

Gruppen är inte sammanhållen av ideologisk övertygelse utan snarare av en övertygelse om att de har rätt att kritisera politiker och makthavare, varnar Haldenwang. Eller som han uttrycker saken: Av “förakt för den demokratiska rättsstaten och dess företrädare”.

– Det är svårt att med säkerhet säga hur stor den här scenen är eftersom den är så uttalat heterogen, säger han till FAZ.