Over 4 lakh ombudsmann klager; mest på kort, telefon/e-bank

0
82

Reserve Bank of India (RBI) var vitne til en økning på 22,27 prosent i antallet klager under ulike ombudsmannsordninger i løpet av april 2020-mars 2021, med minibank og debetkort, mobil bank- og kredittkort står for hoveddelen av klagene. Antall klager var på 4 04 143 i perioden på årsbasis.

Chandigarh, Kanpur og Delhi fikk det maksimale antallet klager, sa RBI i sin årlige rapport for ombudsmannordningene for året 2020-21. Hovedområdene for klager under ordningene gjaldt minibank/debetkort, mobil/elektronisk bank og kredittkort, som til sammen utgjorde 42,74 prosent av det totale antallet klager sammenlignet med 44,65 prosent året før, sa RBI . Den har endret rapporteringsperioden til april-mars.

“Klager knyttet til kredittkort, manglende oppfyllelse av forpliktelser, direktesalgsagenter (DSA) og gjenvinningsagenter økte i løpet av 1. juli 2020 til 31. mars 2021 i forhold til perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020, med klager knyttet til DSAer. og gjenvinningsagenter som registrerer en økning på over 60,66 prosent», sa RBI.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Det var 60 203 klager på minibank- og debetkort , 40 721 om kredittkort og 2 440 mot DSA-er og gjenopprettingsagenter.

Innenfor de totale klagene var andelen av klager knyttet til minibank/debetkort, mobil/elektronisk bank og kredittkort mottatt i løpet av 1. juli 2020 til 31. mars 2021 på henholdsvis 17,40 prosent, 12,98 prosent og 12,36 prosent. Den tilsvarende prosentandelen av klager mot disse grunnene i løpet av 1. juli 2019 til 30. juni 2020 var henholdsvis 21,97 prosent, 13,38 prosent og 9,30 prosent, sa RBI.

Forklart

Hovedområder rapportert

Under de ulike ombudsmannsordningene bemerket RBI i sin rapport at de fleste klager gjaldt minibank/debetkort, mobil/elektronisk bank og kredittkort. I tråd med endringen i regnskapsåret til RBI fra «juli-juni» til «april-mars», reflekterer antallet klager en økning på 22,27 prosent på årsbasis.

RBI-data viser at Chandigarh mottok det maksimale antallet klager (28 019) i løpet av 1. juli 2020 til 31. mars 2021, og utgjorde 10,26 prosent av de totale klagene, etterfulgt av Kanpur (21 168) og New Delhi (18 767), som står for henholdsvis 7. prosent og 6,87 prosent av de totale klagene mottatt av de 22 kontorene for bankombudsmannen (OBOs).

For å fortsette trenden og på grunn av et stort antall klager mottatt ved ombudsmannskontorene i Chandigarh og New Delhi, sto den nordlige sonen for den maksimale andelen klager (43,10 prosent) i 2020-21, etterfulgt av den vestlige sonen (24,35 prosent). ) og Sør-sonen (19,18 prosent). Østre sone (13,37 prosent) fortsatte å ha den minste andelen klager. Når det gjelder vekst av klager, registrerte Vest-sonen den høyeste veksten fra år til år med 13,51 prosent, etterfulgt av Nord-sone (12,65 prosent) og Øst-sone (9,00 prosent) og Sør-sone (4,73 prosent).

Bankombudsordningen utgjorde 90,13 prosent av de totale klagene (2 73 204) mottatt under de tre ombudsordningene. Antallet klager mot NBFC-er og digitale transaksjoner utgjorde henholdsvis 8,89 prosent og 0,98 prosent av det totale antallet klager.

Den samlede avhendingsgraden ble forbedret til 96,59 prosent fra 92,52 prosent i året før, til tross for høyere klagevolum, som kan tilskrives ende-til-ende digitalisering av klagebehandling i CMS (Complaint Management System), sa sentralbanken.

Når det gjelder NBFC-er, sa RBI at hovedområdene for klager var manglende overholdelse av Fair Practices Code, manglende overholdelse av RBI-instruksjoner og innkreving av gebyrer uten forvarsel, og utgjorde 75,32 prosent av klagene sammenlignet med 63,23 prosent i forrige år. Den totale avhendingsgraden ble forbedret til 96,59 prosent fra 92,52 prosent året før, til tross for høyere antall klager.

📣 Indian Express er nå på Telegram. Klikk her for å bli med i kanalen vår (@indianexpress) og hold deg oppdatert med de siste overskriftene

For alle de siste forretningsnyhetene, last ned Indian Express-appen.

  • Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.

© The Indian Express (P ) Ltd