Stor ras-studie fann gen som skyddar mot corona

0
124

Publicerad 13 januari 2022 kl 18.09

Inrikes. En ny internationell metastudie har identifierat en specifik genvariant som skyddar mot svår covid-19. Forskarna lyckades peka ut varianten genom att jämföra afrikaner och européer och deras skilda genuppsättningar.
– Hade vi bara studerat en grupp hade vi inte lyckats identifiera genvarianten i det här fallet, säger forskaren Hugo Zeberg.

Gilla artikeln på Facebook

Tidigare studier på framför allt vita människor har visat att individer som bär ett särskilt stycke DNA har 20 procent lägre risk att bli inlagd på intensivvårdsavdelning vid covid-19.

Detta DNA-stycke kodar för gener i immunförsvaret mot virus och är nedärvd från neandertalare i cirka hälften av alla människor utanför Afrika.

DNA-stycket är dock långt och innehåller många olika genvarianter, vilket gjort det svårt att veta exakt vilken genvariant som skyddar och som eventuellt skulle kunna utgöra en måltavla vid läkemedelsbehandling mot svår covid-19-infektion.

För att identifiera den specifika genvarianten letade forskarna i den aktuella studien efter individer som bar endast delar av detta DNA-stycke. Eftersom nedärvningen från neandertalare skedde efter utvandringen från Afrika såg forskarna en potential i att rikta in sig på individer med afrikansk härkomst som saknar arv från neandertalare och därmed även majoriteten av detta DNA-segment. En liten bit av detta DNA är dock detsamma både hos afrikaner och euroéer.

Forskarna fann att individer med huvudsakligen afrikansk härkomst hade samma skydd som européer, vilket gjorde att de kunde peka ut en specifik genvariant som särskilt intressant.

– Att individer med afrikansk härkomst hade samma skydd gjorde att vi kunde identifiera den unika skillnaden i DNA:t som faktiskt skyddar mot covid-19-infektion, säger studiens försteförfattare Jennifer Huffman, forskare vid VA Boston Healthcare System i USA, i ett pressmeddelande.

Analysen omfattade totalt 2.787 sjukhusinlagda covid-19-patienter av afrikansk härkomst och 130.997 personer i en kontrollgrupp från sex kohortstudier. 80 procent av individer med afrikansk härkomst bar den skyddande varianten. Effekten jämfördes med en tidigare större metastudie av individer med europeisk härkomst.

Enligt forskarna påverkar den skyddande genvarianten (rs10774671-G) hur långt det protein blir som kodas av genen OAS1. Andra studier har visat att den längre varianten av proteinet är bättre på att bryta ner viruset sars-cov-2, som orsakar sjukdomen covid-19.

– Att vi börjar förstå de genetiska riskfaktorerna i detalj är en nyckel för att utveckla nya läkemedel mot covid-19, säger medförfattaren Brent Richards, professor vid Lady Davis Institute of the Jewish General Hospital samt McGill University i Kanada.

Covid-19-pandemin har lett till omfattande samarbeten mellan forskare från olika delar av världen, vilket gjort det möjligt att studera genetiska riskfaktorer hos en bredare grupp individer än i många tidigare studier. Majoriteten av all forskning sker dock fortfarande på individer av huvudsakligen europeisk härkomst.

– Den här studien visar hur viktigt det är att inkludera individer med olika härkomst. Hade vi bara studerat en grupp hade vi inte lyckats identifiera genvarianten i det här fallet, säger studiens korresponderande författare Hugo Zeberg, biträdande lektor vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet.