På andra sidan av omikron – Sydafrikas lärdomar och strategi

0
120

När de första omikronfallen sköljde in över Sydafrika växte oron för vad den smittsamma varianten skulle innebära i ett av de länder som drabbats hårdast av pandemin. Men efter några veckor vände trenden – och regeringen svarade med att lätta på restriktionerna i stället för att skärpa dem. I landet där omikron upptäcktes finns flera ledtrådar till hur den nuvarande smittovägen kan utvecklas även på andra håll i världen. 18 november 2021 kommer de första omikronfallen till sydafrikanska vaccinkommiténs kännedom. Läkaren Angelique Coetzee, som också är ordförande i landets läkarförbund, hade undersökt flera covidpatienter som visade milda men ovanliga symtom. Många av dem är unga. Det vanligaste symtomet var kraftig trötthet, däremot var det få som saknade lukt- och smak, ett tydligt kännetecken för andra varianter av viruset. Undersökningar visar att den nya varianten har 31 mutationer på det så kallade spikproteinet Dagarna efter upptäckten står det klart att smittan i landet ökat kraftigt. Nyheten sprids över världen och en rad länder stoppar flyg från södra Afrika. I mitten av december började den stora skillnaden märkas i den sydafrikanska statistiken. Dödsfallen var långt färre än under tidigare smittoppar, liksom sjukhusinläggningarna. Tendenser som sedan dess också har konstaterats på andra håll i världen. Efter en tid märktes också en tydlig avtrappning av antalet fall. 16 december registrerades nästan 27 000 fall. Dagen därpå var siffran 15 400. I inledningen hade den tättbefolkade Gautengprovinsen, där Johannesburg och Pretoria ligger – varit smittans centrum. Där var minskningen av fall extra tydlig. – Det är ett tecken på att vi har passerat smittotoppen, sa Marta Nunes, forskare vid institutionen för infektion och vaccin vid Witwatersranduniversitetet till AP. Gautengprovinsen Sydafrika var sedan tidigare det land i Afrika som drabbats hårdast av pandemin. Över 90 000 dödsfall med covid-19 har registrerats i 59-miljonerslandet sedan pandemin bröt ut och mörkertalet antas vara stort. Under sju månader 2020 rådde rigorös lockdown med bland annat alkoholförbud. Nu agerade presidenten Cyril Rapmahosa helt annorlunda. Endast små justeringar av de redan aktiva restriktionerna sattes in. När smittspridningen en månad senare stod på topp slopades de flesta restriktioner. Samtidigt avbröts smittspårningen, eftersom antalet fall pekade på att en majoritet av befolkningen redan utsatts för viruset. I stället gick man över till en strategi där munskydd och att hålla avstånd prioriterades. När omikronvarianten upptäcktes var det sen vår i Sydafrika, den stora smittoökningen skedde under sommaren. Att fallen sedan sjönk förklaras till viss del med att vädret blivit varmare och att fler tillbringar mer tid utomhus. Att endast sex procent av befolkningen är äldre än 65 år är en annan faktor. Att landet har så ung befolkning tros ha betydelse eftersom äldre i regel är mer sårbara för viruset. Samtidigt är skepsisen för vaccinen större än i exempelvis Europa. Bland vuxna var vaccinationstäckningen i slutet av december 46 procent. Den låga vaccinationstäckningen kompenseras i viss mån av att så hög andel som 80 procent av befolkningen i vissa områden har immunitet från tidigare infektioner. Utvecklingen med dramatisk smittökning och lika tvär inbromsning har även inträffat i andra delar av världen, som i London och de amerikanska delstaterna Maryland och New Jersey. I Sydafrika är en spridd bild att variantens relativt milda effekter och snabba smittspridning har gjort att immuniteten ökat vilket bidragit till den snabba inbromsningen. – Den otroliga snabbheten är vad som förvånat mig. Detta är den våg där alla jag känner blivit infekterade, säger François Venter, expert på infektionssjukdomar till Financial Times. Läs mer