Biden ska träffa senaten – nya röstregler på agendan

0
68

USA:s president Joe Biden kommer att träffa de demokratiska senatorerna för att diskutera förändringar i senatens röstregler, rapporterar AFP. Enligt Biden behöver reglerna ändras för att förhindra att beslut blockeras genom så kallat filibustrande. Just nu blockerar senatens republikaner två lagförslag som redan gått igenom i representanthuset, som handlar om de amerikanska vallagarna. Enligt presidenten är förslagen nödvändiga för att förhindra republikanska försök att begränsa rösträtten för personer som tillhör etniska minoriteter. Förslagen gör det också lättare för människor att rösta, bland annat genom att möjligheten till poströstning utökas och att valdagen blir en allmän helgdag.