I WTO, Kina et “utviklingsland: Hvorfor mange nasjoner reiser bekymringer

0
83

Kinas president Xi Jinping (AP/File)

Kinas status som et “utviklingsland” i Verdens handelsorganisasjon (WTO) har blitt et omstridt spørsmål med en rekke land som reiser bekymring over den øvre middelinntektsnasjonen som får fordeler forbeholdt utviklingsland under WTO-normer. Dessuten har det blitt reist bekymringer over statusen «minst utviklet land» (LDC), med Bangladesh som potensielt mister denne merkelappen etter å ha overgått India når det gjelder BNP per innbygger.

Best of Explained