Allt fler kvinnor över 40 föder barn

0
65

Publicerad 12 januari 2022 kl 07.01

Inrikes. Allt högre andel kvinnor över 40 år i Sverige och Danmark föder barn. Bland de svenska kvinnorna i åldersgruppen ökar aborterna också tydligt.

Gilla artikeln på Facebook

Den nya studien granskar reproduktiva mönster hos kvinnor över 40 under en tioårsperiod, 2008–2018, i Sverige, Norge och Danmark.

Det rör sig om en så kallad tvärsnittsstudie som bygger på registerdata om alla kvinnor i åldern 40 till 49 år i de tre länderna – totalt 1,5 miljoner individer.

Resultaten påvisar en ökning av andelen kvinnor 40-44 år som gjort receptuttag av hormonbaserade preventivmedel, oftast hormonspiral. I Danmark ökade andelen från 24 till 31 procent av kvinnorna, i Sverige från 27 till 30 procent och i Norge från 22 till 24.

Samtidigt ökade barnafödandet kontinuerligt i gruppen 40-44-åringar i Danmark och Sverige. Danmark gick från 9,5 till 12 födslar per tusen kvinnor och år och Sverige från 11,7 till 14,3. Norge låg på stabila cirka 11 födslar per tusen kvinnor och år under tioårsperioden.

Andelen kvinnor 40-49 år som genomgick assisterad befruktning fördubblades under den studerade perioden. I Danmark ökade andelen från 0,71 till 1,71 per tusen kvinnor och år, i Sverige från 0,43 till 0,81 och i Norge från 0,25 till 0,53.

Assisterad befruktning handlar oftast om insemination där spermier hanteras utanför kroppen, eller in vitrofertilisering, IVF, där både spermier och ägg hanteras utanför kroppen.

När det gäller aborter i gruppen kvinnor 40-49 år hade Sverige den största ökningen under tioårsperioden, från 7,7 till 8,1 aborter per tusen kvinnor och år.