Advokatsamfundet: ”Hemliga avlyssningar bör granskas”

0
73

Ett statligt integritetsskyddsråd som granskar om planerade tvångsmedel kan skada den personliga integriteten borde införas. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander på DN Debatt. Hon kallar ökningen av avlyssningar för ”markant” och skriver att regelverket för dem är svåröverskådligt. Förutom att inrätta ett integritetsskyddsråd vill hon också utöka möjligheterna till ekonomisk kompensation för den som utsatts för otillåten användning av hemliga tvångsmedel. Hon vill även se särskilda konsekvensanalyser när när nya tvångsåtgärder tas fram. Mia Edwall Insulander, generalsekreterare på Sveriges Advokatsamfund