Myndigheter läcker data till Google

0
34

Publicerad 10 januari 2022 kl 11.01

Inrikes. En ny studie visar att en överväldigande majoritet av de statliga myndigheterna använder sig av specifika, globala leverantörer för webbanalys, där Google Analytics klart dominerar. Det medför en rad problem inom datasekretess, enligt forskarna, som rekommenderar den alternativa tjänsten Matomo.

Gilla artikeln på Facebook

Svenska myndigheter läcker data om våra surfvanor via webbanalysverktyg som Google Analytics.

Webbanalysverktygen används av organisationer för att få information om användare som besöker deras webbplats för att på så sätt kunna förbättra sin webb.

Problemet uppstår när den informationen lagras i molntjänster i tredjeland.

I en ny studie från Högskolan i Skövde har forskarna undersökt hur stor del av de svenska myndigheterna som använder så kallade proprietära teknologier, teknologier som tillhandahålls av specifika, ofta globala leverantörer. Google Analytics är det mest kända exemplet.

Studien visar att 94 procent av de svenska myndigheterna, vid tidpunkten för datainsamlingen, använder proprietära teknologier för webbanalys, där Google Analytics klart dominerar, vilket medför problem kring datasekretess och inlåsning.

Öppna programvaruprojekt skulle dock enligt forskarna kunna lösa upp många av knutarna. I studien visar forskarna att Matomo, ett gratis alternativ till Analytics med öppen källkod, som kan möjliggöra en hållbar förvaltning och skapa förutsättningar för att undvika problem med datasekretess och inlåsning.

– Det ger flexibilitet då drift av lösningen kan skötas både internt inom en organisation och som en molntjänst med hjälp av en extern leverantör, säger Jonas Gamalielsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde, i ett utskick.

Allt fler myndigheter har under de senaste åren uppmärksammat problem med databehandling som innebär tredjelandsöverföringar. När myndigheter anskaffar och använder öppen programvara får de goda förutsättningar att upprätthålla en god kontroll på den data de behandlar. Det kan ske internt på myndigheten eller med hjälp av upphandlade, externa konsulter som kan stå för installation och drift på myndighetens egna servrar, menar forskarna.

– Programvara som tillhandahålls under en licens som uppfyller definitionen för öppen programvara ger myndigheten möjlighet att hantera data i Sverige. För Matomo liksom många andra öppna programvaror finns det svenska företag som tillhandahåller både tjänster och support, säger Jonas Gamalielsson.