Goda nyheter för hotad gorillaart – unge har fötts

0
42

Parkvaktare i nationalparken Virunga i Kongo-Kinshasa har upptäckte en nyfödd gorillaunge, rapporterar The Guardian. Det rör sig om en låglandsgorilla, en art som är hotad. I och med födseln består nu populationen i Virunga av sju gorillor. Det globala beståndet av låglandsgorillor har sjunkit från 17 000 till 6 000, och varje år fortsätter populationen att minska med fem procent, enligt Virungaparken. Gorillorna i Kongo-Kinshasa faller ofta offer för tjuvjakt.