Farmanbar: Skada på reaktor kan påverka elförsörjningen

0
55

Samtidigt som elpriset slår nya rekord har en bränsleskada upptäckts på en kärnkraftsreaktor i Oskarshamn – något som skulle kunna innebära att den måste tas ur drift. Sveriges nye energiminister Khashayar Farmanbar (S) säger i P1-morgon att ett sådant scenario skulle påverka svensk elförsörjning. – Samtidigt ser vi att vattenkraftproduktionen är på väg upp, vilket skulle kunna täcka för en del av det tappet. Farmanbar säger vidare att kärnkraften är en viktig del av svensk energiproduktion, men att det inte finns några pengar att tjäna på gammal konventionell kärnkraft. Däremot följer regeringen utvecklingen av tekniken SMR, alltså små modulära reaktorer. – Men låt oss se hur långt SMR kommer innan vi tar något avgörande steg, säger Farmanbar.