Utspel om återvandring väcker oro: ”Skapar stress”

0
123

Sverigedemokraterna har sagt att de vill öka återvandringen från Sverige, bland annat genom bidrag och ”uppsökande verksamhet”. Utspelet väcker oro, rapporterar Svenska Dagbladet. Omid Mahmoudi, verksamhetsansvarig på Ensamkommandes förbund gör bedömningen att det är svårt att se vad initiativet konkret kommer att innebära. – Ett sådant här förslag skapar väldigt mycket stress hos dem som är målgruppen för det, säger han till tidningen. Redan i dag finns möjlighet att få ekonomiskt bidrag för att återvandra, förra året fick Migrationsverket 31 ansökningar varav fyra godkändes.