Rysk invasion eller inte – ukrainska experter oeniga

0
56

En rysk invasion av östra Ukraina skulle ha som mål att nå fram till floden Dnepr och på så vis skapa en landtunga som binder samma det ryska fastlandet och annekterade Krim-halvön. Det tror den ukrainska tidigare generallöjtnanten Ihor Romanenko som Al Jazeera pratat med. På så vis skulle vattentillgången på Krim kunna säkras, menar Romanenko. Han spekulerar i att Ryssland kan komma att angripa på flera fronter samtidigt för att insatsen ska vara över så fort som möjligt. Den Kiev-baserade analytikern Aleksej Kushch är av en annan åsikt. Han tror inte att Ryssland alls på allvar tänker genomföra en invasion. I stället är mobiliseringen vid gränsen ett sätt för Ryssland att sätta press på väst. Han tror att det ryska målet är att få till nya ”Jalta-samtal”, liknande de som skedde efter andra världskriget och som resulterade i att Europa delades upp i en västlig och östlig intressesfär.