Hur man ändrar eller tar bort ett arbetsboklösenord i Excel

0
143

Om du känner att det aktuella lösenordet för din Excel-arbetsbok inte är ’ tillräckligt säkert, eller om du tycker att lösenordet är onödigt kan du ändra eller helt ta bort det. Stegen är dock lite olika mellan Windows och Mac.

Innehållsförteckning

  • < strong>Ändra eller ta bort ett lösenord för Excel-arbetsbok på Windows
  • Ändra eller ta bort ett lösenord för Excel-arbetsbok på Mac

< h2 role="heading" aria-level="2">Ändra eller ta bort ett lösenord för Excel-arbetsbok i Windows

För att ändra eller ta bort lösenordet för en Excel-arbetsbok, måste du känna till det aktuella lösenordet för att kunna öppna dokumentet till att börja med. Gå vidare och öppna arbetsboken och ange lösenordet.

När du har öppnat arbetsboken klickar du på “File” tab.

Klicka sedan på “Info&# 8221; i den vänstra rutan.

På infoskärmen , klicka på “Skydda arbetsbok” för att visa en rullgardinsmeny.

Klicka nu på “Kryptera med lösenord” alternativ nära toppen av menyn.

Krypteringsdokumentet dialogrutan visas. För att ändra lösenordet, skriv det nya lösenordet i textrutan och klicka sedan på “OK.” Eller, för att ta bort lösenordet, radera lösenordet i textrutan, lämna textrutan tom och klicka sedan på “OK.”

Annons

Om du tog bort lösenordet är allt du behöver göra nu spara din arbetsbok. Om du ändrade lösenordet blir du ombedd att bekräfta det nya lösenordet. I så fall anger du lösenordet igen i textrutan och klickar sedan på “OK” för att bekräfta.

Se till att spara din arbetsbok efter att du har ändrat eller tagit bort lösenordet.

Om du har låst upp din arbetsbok men fortfarande vill att vissa delar ska vara svåra att ändra, glöm inte att du kan dölja flikar i Excel.

RELATERAT: Hur man döljer kalkylblad/flikar och hela arbetsböcker i Excel

Ändra eller ta bort ett lösenord för Excel-arbetsbok på Mac

Du kan också ändra eller ta bort ett lösenord från en Excel-arbetsbok på Mac. För att göra det behöver du det aktuella lösenordet för arbetsboken.

Öppna arbetsboken och klicka sedan på “Arkiv” i skrivbordets menyrad.

Nästa , klicka på “Lösenord” nära botten av rullgardinsmenyn.

Annons

Dialogrutan Fillösenord visas. För att ta bort lösenorden, ta bort lösenorden från varje textruta, lämna varje ruta tom och klicka sedan på “OK.” För att ändra lösenorden anger du det nya lösenordet i varje textruta och klickar sedan på “OK.”

Om du tog bort lösenorden återstår bara att spara arbetsboken. Om du ändrade lösenordet kommer du att bli ombedd att bekräfta de nya lösenorden. Ange det nya lösenordet i textrutan för varje alternativ (en separat dialogruta visas för varje alternativ) och klicka sedan på “OK.”

Se till att spara efter att du tagit bort eller ändrat lösenordet.

Om du tog bort lösenordet kan vem som helst komma åt arbetsboken. Om du ändrade lösenordet måste du ge det nya lösenordet till varje mottagare av arbetsboken. Orolig för att en viss del ska redigeras? Du kan till och med låsa specifika celler samtidigt som du tillåter att andra delar av arbetsboken ändras.

RELATERAT: Hur man låser celler i Microsoft Excel för att förhindra redigering

LÄS NÄSTA

  • › Cyber ​​Monday 2021: Bästa tekniska erbjudanden
  • › Funktioner kontra formler i Microsoft Excel: Vad är skillnaden?
  • › Hur du hittar din Spotify Wrapped 2021
  • › Datormappen är 40: Hur Xerox Star skapade skrivbordet
  • › 5 webbplatser varje Linux-användare bör bokmärka
  • › Cyber ​​Monday 2021: Bästa Apple-erbjudanden