SD svaga bland kvinnor – S har svårt att nå männen

0
50

Sverigedemokraterna har fortsatt ett relativt svagt stöd bland de kvinnliga väljarna, visar SCB:s partisympatiundersökning. 11,7 procent av kvinnorna skulle rösta på SD om det var val i dag, jämfört med 25,6 procent av männen. När det gäller regeringspartiet Socialdemokraterna brottas de med en omvänd problematik. Om det hade varit val i dag hade 24,3 procent av männen röstat på S. Det är betydligt färre än bland kvinnorna där 33,7 procent skulle lägga sin röst på S. Ta del av hela resultatet i mätningen nedan. S: 29,1 (28,2)
M: 22,7 (22,4)
SD: 18,6 (18,9)
C: 8,4 (9,5)
V: 9,2 (8,9)
KD: 4,6 (4,5)
MP: 3,9 (3,8)
L: 2,5 (2,5)
Övriga partier: (1,4) SCB:S PSU genomfördes i november 2021 med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 190 i riksdagsval röstberättigade personer. Data samlades in under perioden 28 oktober till 25 november. Partisympatiundersökningen (PSU) genomförs av SCB i maj och november varje år. Resultaten publiceras alltid månaden efter och mätningarna anses vara mycket viktiga för partierna. Undersökningen ställer två frågor: vilket parti väljarna skulle rösta på om det var val i dag och vilket parti som är bästa parti. Undersökningen frågar också om EU-sympatier. Resultatet i PSU bryts ned på till exempel kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, och utländsk/svensk bakgrund. Genom ett slumpmässigt urval intervjuas cirka 9 000 personer. Svaren samlas in via telefonintervjuer och webbenkäter. Den som inte har besvarat webbenkäten blir kontaktad via telefon. Undersökningen har pågått sedan 1972.