”L går in i valet med spärren hängande över sig”

0
54

Trots höstens politiska tumult är det små förändringar som syns i SCB:s stora partisympatiundersökning, som publicerades i dag. Statsvetaren Jonas Hinnfors påpekar att den senaste veckans händelser inte har fångats upp i mätningen. ”Man kan konstatera att väljarna inte flyttas jättemycket. Ett dock säkert: L går in i valåret med spärren hängande över sig”, skriver han på Twitter. S-märkta statsvetaren Ulf Bjereld skriver att om mätningen visade ett faktiskt valresultat, så skulle det sannolikt resultera i ”en ny S-ledd regering”. Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach skriver att Moderaterna får högsta siffran på fem år, men påpekar också att förändringen sedan maj inte rär statistiskt säker. S: 29,1 (28,2)
M: 22,7 (22,4)
SD: 18,6 (18,9)
C: 8,4 (9,5)
V: 9,2 (8,9)
KD: 4,6 (4,5)
MP: 3,9 (3,8)
L: 2,5 (2,5)
Övriga partier: (1,4) SCB:S PSU genomfördes i november 2021 med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 190 i riksdagsval röstberättigade personer. Data samlades in under perioden 28 oktober till 25 november. Partisympatiundersökningen (PSU) genomförs av SCB i maj och november varje år. Resultaten publiceras alltid månaden efter och mätningarna anses vara mycket viktiga för partierna. Undersökningen ställer två frågor: vilket parti väljarna skulle rösta på om det var val i dag och vilket parti som är bästa parti. Undersökningen frågar också om EU-sympatier. Resultatet i PSU bryts ned på till exempel kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, och utländsk/svensk bakgrund. Genom ett slumpmässigt urval intervjuas cirka 9 000 personer. Svaren samlas in via telefonintervjuer och webbenkäter. Den som inte har besvarat webbenkäten blir kontaktad via telefon. Undersökningen har pågått sedan 1972.