Krav på tvåstegsverifiering för Facebooks riskanvändare

0
52

Facebook inför nu ett krav på tvåstegsverifiering för alla som ingår i det sociala nätverkets skyddsprogram Protect, skriver Engadget. Programmet lanserades som ett sätt att ge aktivister, politiker, journalister och andra utsatta användare ett skydd mot att få sina konton hackade. Det nya kravet kommer att implementeras under de kommande månaderna och gäller användare i hela världen. Enligt Facebook moderbolag Metas säkerhetspolicychef Nathaniel Gleicher så har många aom ingår i programmet valt att aktivera tvåstegsverifiering redan innan kravet träder i kraft.