Studie: Varken kultur, diskriminering eller “socioekonomiska faktorer” förklarar svartas låga IQ

0
55

Publicerad 1 december 2021 kl 15.05

Startsidan. En ny studie från USA visar att intelligens­skillnaden mellan svarta och vita kvarstår i princip helt oförändrad även när man tar med socioekonomisk status i beräkningen. Inte heller kultur eller så kallad diskriminering tycks påverka skillnaderna.

Gilla artikeln på Facebook

Studien, som genomförts av John G.R. Fuerst vid Ulster Institute for Social Research och publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Mankind Quarterly, visar ett tydligt samband mellan resultat på kognitiva intelligenstest och afrikanska gener.

Ju mer afrikansk genetisk påbrå en person har, desto sämre presterar han på intelligenstesten.

Detta förhållande är välkänt sedan tidigare, men vänsterliberaler har invänt att skillnaderna kan bero på miljöfaktorer som “diskriminering”, socioekonomiska faktorer eller kultur.

Men när Fuerst testar dessa hypoteser blir resultatet nedslående.

Det visar sig att skillnaderna kvarstår i princip helt ofrändrade när man delar upp deltagarna i studien i grupper av personer med hög socioekonomisk status respektive låg socioekonomisk status.

När det gäller kultur så undersöker Fuerst om resultatet påverkas av att vissa identifierar sig som latinamerikaner och andra inte. Men trots de stora kulturella skillnaderna mellan så kallade hispanics och andra kvarstår de tydliga genetiska intelligensskilnaderna mellan svarta och vita även här.

Studien kontrollerar också var för sig grupperna av deltagare som själva identifierar sig som vita, rasblandade respektive svarta. I samtliga fall kvarstår det tidigare sambandet mellan intelligens och afrikanska gener lika starkt som tidigare.