Fall av negativ vaccineffekt mindre än 0,01 %: Centrum i SC

0
58

Den sa att “hela koncentrationen av centralregeringen och delstatsregeringarna borde vara och är på vaccinationssträvan och uppmuntra människor att få dem vaccinerade.

I ett försök att lugna farhågorna om Covid-19-vacciner har centret sagt till Högsta domstolen att andelen negativa händelser efter immunisering (AEFI) som har allvarliga eller allvarliga konsekvenser, inklusive dödsfall, i fallet med både Covaxin och Covishield är mindre än 0,01 % och begärde avskedande av en PIL som begärde frigivning av segregerade prövningsdata för var och en av faserna av kliniska prövningar av dessa vacciner och sa att underhållning inte kommer att vara i allmänhetens intresse eftersom eventuella farhågor kan leda till vaccinationstveksamhet.

< p>I ett intyg som lämnats in till SC, sade unionens ministerium för hälsa och familjeskydd, att Indien har en robust lagstadgad regim på plats för att reglera vaccinprövningar och att den procedur som föreskrivs under den “följdes strikt” samtidigt som du ger tillstånd till de två vaccinerna.

Den sa att “hela koncentrationen av centralregeringen och delstatsregeringarna borde vara och är på vaccinationsdrift och uppmuntra människor att vaccinera dem. Det är därför inte önskvärt vid denna tidpunkt att lägga tid på att ta reda på motiven bakom ett fåtal element som försöker agera mot nationens intresse till priset av att kränka medborgarnas rätt att skyddas mot pandemi”.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Regeringen sa att “alla fall av allvarliga och allvarliga AEFI…inklusive rapporterade dödsfall är föremål för en vetenskaplig och teknisk granskning. Denna process består av snabba granskningar, analys och kausalitetsbedömning gjord av ett team av ämnesexperter som har utbildats för att göra det. Först efter att kausalitetsbedömningen har gjorts kan AEFI hänföras till vaccinet. AEFI-övervakning är ett verktyg för att identifiera och registrera alla möjliga biverkningar efter vaccination så att kausalitetsbedömning kan göras och biverkningar som faktiskt orsakas av vaccinet kan identifieras. Därför bör enbart rapportering av AEFI-fall inte tillskrivas vara orsakad av vaccinet såvida det inte bevisas av analysen av kausalitetsbedömningen”.

Det stod att dessa AEFI “övervakas och granskas. Procentandelen av sådan effekt som har allvarliga/svåra [inklusive dödsfall] vid både Covaxin och Covishield är mindre än 0,01 %. Detta är återigen i förbehållet att sådana allvarliga/allvarliga effekter inklusive död inte kan tillskrivas vaccination. I alla fall hävdas det respektfullt att centralregeringen kontinuerligt genomför en snabb granskning och orsaksbedömning av allvarliga och allvarliga AEFIS”.

I intyget sägs det att “2 116 allvarliga och allvarliga AEFI-fall har rapporterats från 1,19,38,44,741 doser av Covid-19-vaccin som administrerats till den 24 november 2021. En rapport med snabb granskning och analys slutförd för 495 (463 Covishield & 32 Covaxin) ärenden har lämnats in. En annan rapport om 1 356 fall (1 236 Covishield, 118 Covaxin & amp; 2 Sputnik) allvarliga och allvarliga AEFI-fall (inklusive 495 fall som redan analyserats) har presenterats för NEVAC. Den snabba granskningen och analysen av balansärenden pågår och kommer att slutföras snart.”

Regeringen påpekade att alla data från kliniska prövningar, utom där patientens konfidentialitet måste upprätthållas enligt reglerna för droger och kosmetika, 2019, redan är tillgänglig i allmänhetens egendom. Dessutom stod det att riktlinjerna från Indian Council of Medical Research samt Helsingforsdeklarationen “tydligt nämner att upprätthålla integriteten för den potentiella deltagaren; hennes/hans identitet och register hålls konfidentiella med vissa undantag som anges där”.

Den sa att godkännandet av Covaxin- och Covishield-vacciner “har beviljats ​​för begränsad användning i nödsituationer efter att ha följt förfarandet som föreskrivs i reglerna från 2019 och Drugs and Cosmetics Act, 1940 och efter detaljerade överväganden bland framstående vetenskapliga experter, och att alla försiktighetsåtgärder vidtagits nödvändigt med tanke på covid-19-pandemin”.

Domstolen hade, den 8 augusti, utfärdat ett meddelande till centret om grunden som lämnats in av Jacob Puliyel, en barnläkare som har varit rådgivare till centret om vacciner, som medlem av National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI).

< p>Hälsoministeriet sa att när det väl har framhållits att det finns en lagstadgad ordning och densamma följs, får domstolen “inte genomföra övningen längre eftersom det skulle göra det möjligt för framställaren och en handfull andra som honom att skapa allvarliga farhågor och missuppfattade tvivel mot vaccinationen i själva förfarandet för denna framställning…Alla farhågor och missuppfattade tvivel och motiverad propaganda mot vaccination kan bara leda till ett potentiellt hot om att sätta vaccinets tveksamhet igen”.

Regeringen förnekade också att Covid-19-vaccinet har gjorts obligatoriskt och sa att det fortfarande är frivilligt. “Det framhålls och uppmuntras dock att alla individer vaccineras för folkhälsan och i hans/hennes intresse såväl som allmänt intresse, eftersom en individs ohälsa i händelse av pandemi har en direkt effekt på samhälle. Covid-19-vaccination är inte heller kopplat till några förmåner eller tjänster”.

Ministeriet tillade att “ingen ersättning har beviljats ​​(till vaccintillverkarna) och den nuvarande rättsliga ordningen enligt New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 and Drugs and Cosmetics Act, 1940 innehåller inga sådana bestämmelser”.

📣 Indian Express finns nu på Telegram. Klicka här för att gå med i vår kanal (@indianexpress) och hålla dig uppdaterad med de senaste rubrikerna

För alla de senaste nyheterna från Indien, ladda ner Indian Express-appen.

  • Indian Express-webbplatsen har varit betygsatt GREEN för sin trovärdighet och pålitlighet av Newsguard, en global tjänst som betygsätter nyhetskällor för deras journalistiska standarder.