Par med gemensam ekonomi bråkar mindre

0
121

Publicerad 30 november 2021 kl 10.34

Familj. Par som har gemensam ekonomi har färre ekonomiska konflikter än de som har delad eller delvis delad ekonomi. Men för yngre par är det tvärtom, visar en studie från Stockholms universitet.

Gilla artikeln på Facebook

– Att ha delad ekonomi kan betyda att man har sämre kommunikation i relationen eller att en partner har mer behov av ekonomisk självständighet. Gemensam ekonomi kan istället vara ett tecken på stabilitet, kommunikation och så kallad team-känsla, säger Linda Kridahl, forskare vid Demografiska avdelningen vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet och en av författarna till studien, som publicerats i tidskriften Journal of Social and Personal Relationships.

Sambandet mellan gemensam ekonomi och färre konflikter är särskilt tydligt bland par med ekonomiska svårigheter, bland äldre par och par som hållit ihop längre än 30 år.

Däremot visar studien att gemensam ekonomi inte är det bästa för alla åldrar. För yngre par i åldrarna mellan 20 och 29 år är det tvärtom mer fördelaktigt med delad ekonomi, sett till risken för ekonomiska konflikter.

– Yngre par kanske inte har så många gemensamma utgifter och kanske inte har etablerat sin relation lika starkt än, säger Linda Kridahl. Bland äldre par kan det vara mer fördelaktigt att ha gemensam ekonomi eftersom äldre par oftast har begränsade inkomster. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en viss trygghet, något som inte behövs på samma sätt i yngre åldrar, säger Linda Kridahl.

Det går dock inte att säga säkert om det är hur paren organiserar sin ekonomi som påverkar uppkomsten av ekonomiska konflikter eller tvärtom.

Forskarna fann även att par som har svårigheter att få ekonomin att gå ihop i slutet av månaden, har fem gånger så hög sannolikhet att uppleva ekonomiska konflikter.

Ekonomiska konflikter ger en indikation på hur väl parets ekonomi fungerar och kvaliteten på relationen, betonar Linda Kridahl.

– Hur par organiserar sin ekonomi är också centralt då det ofta tas för givet att par har gemensam ekonomi när man till exempel bedömer hushållets inkomster vid beslut om bostadsbidrag eller liknande, säger Linda Kridahl.

I studien analyserades svar från 4.939 respondenter i åldrarna 20 till 80 år som är gifta eller samboende och som bor i Sverige. Studien visar att 20 procent av respondenterna upplever att de har ekonomiska konflikter med sin partner. Sammantaget tillämpar 44 procent gemensam ekonomi och 29 procent delvis gemensam ekonomi. 18 procent tillämpar delad ekonomi, vilket betyder att partners sköter sina egna ekonomier och att partners ansvarar för vissa gemensamma utgifter.