Amanda Lind: Sju reformer kan göra konsten friare

0
132

Avgående kulturminister Amanda Lind (MP) skriver på SvD:s debattsida att hon har förberett sju reformer för att göra konsten friare och att hon uppmanar sin efterträdare att genomföra dem. Enligt Lind syftar reformerna till att dra en linje mellan kulturmyndigheternas främjande uppdrag och uppdraget att fördela stöd till kulturlivets aktörer. ”Det ska inte råda något tvivel om att det konstnärliga skapandet ska vara fritt, och att kriterier för att ta emot stöd inte handlar om annat än att visa konstnärlig kvalitet”, skriver hon. Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP)