SD vill förbjuda muslimska friskolor: ”De splittrar”

0
134

Sverigedemokraterna vill förbjuda muslimska friskolor och tänker driva frågan även om det strider mot internationell rätt. Partiets skolpolitiske talesperson Richard Jomshof säger att skolorna ”splittrar och förstärker utanförskap”. – De här barnen behöver få en rimlig chans att bli en del av vårt samhälle och därför ska de gå i andra skolor med svenska elever och lära sig vad det faktiskt innebär att leva och bo i Sverige, säger han. Partiet vill också göra staten till huvudman för skolan, öka lärares och rektorers möjlighet att skapa ordning och reda samt sätta elever som inte bedöms vara mogna för att börja skolan i ”förberedelseklasser”. I sitt skolpolitiska program slår SD också fast att svenska värderingar och svenska språket ska gälla i skolan.