Här ökar smittan i Europa – länder i lockdown igen

0
140

Spridningen av covid-19 ökar på flera håll i Europa. Flera länder har infört nya åtgärder för att stävja utvecklingen och den nya varianten, omikron, spär på oron. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer att det är ”hög till mycket hög risk” för spridning av varianten i Europa och flera länder har infört flygstopp för plan från södra Afrika, där den upptäckts. Österrike införde tidigare i veckan en ny lockdown för alla invånare, även fullvaccinerade. Nederländerna går in i en partiell nedstängning i morgon, samtidigt som många sjukhus närmar sig full kapacitet. I Tyskland närmar man sig skräckscenariot 100 000 dagliga fall. Under gårdagen rapporterades 75 400 fall, enligt Johns Hopkins universitetets sammanställning. Nu varnar chefen för landets motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att nya åtgärder snabbt måste införas. Även i södra Europa ökar smittan och i till exempel spanska Katalonien införs covidpass för restauranger, gym och äldreboende. En rad nya restriktioner införs också i Portugal, som gått från runt 1 000 dagliga fall i början av månaden till drygt 3 000 i torsdags.