Svensk studie: Vaccinskydd halveras på sex månader

0
106

Allt fler av de som vårdas på iva för covid-19 har fått två doser vaccin. En ny svensk studie, som ännu inte är färdiggranskad, pekar mot att vaccinens skyddseffekt försvagas tydligt med tiden, rapporterar TV4 Nyheterna. Enligt Peter Nordström, professor och överläkare vid Umeå universitet, är skyddseffekten de första månaderna runt 90 procent. Men efter knappt sex månader har den effekten halverats. Enligt Folkhälsomyndighetens Sara Byfors är dock avtagande vaccineffekt inte huvudorsak till att smittan nu ökar igen. Huvudorsaken enligt henne är att vi har gått in i vintersäsong. – Vi har fler nära kontakter inomhus och det ökar helt enkelt risken för smittspridning, säger Byfors.