Utvis­ningar av afrikanskt folkslag stoppas

0
53

Publicerad 25 november 2021 kl 10.12

Inrikes. Migrationsverket har beslutat stoppa alla utvisningar av personer med tigreansk etnicitet till Etiopien. Bakgrunden är enligt myndigheten rapporter om etnisk profilering, frihetsberövanden och övergrepp mot tigreaner i Etiopien utanför Tigray.

Gilla artikeln på Facebook

– Enligt den senaste veckans uppgifter har situationen för personer av tigreansk etnicitet ytterligare försämrats i landet, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket, i ett uttalande.

I takt med Tigraystyrkornas framgångar i kriget i Etiopien, undantagstillståndet och den växande hotbilden mot regeringen har den etniska profileringen och frihetsberövandena av tigreaner utanför Tigray intensifierats, enligt Migrationsverket.

“Det finns också uppgifter om mycket allvarliga övergrepp från myndigheternas sida”, skriver verket.

– Det går i nuläget inte att med säkerhet bedöma hur situationen för gruppen är eller hur den kommer att utveckla sig på kort och lång sikt. Mot bakgrund av den snabba händelseutvecklingen bedömer vi att inga avvisnings- eller utvisningsbeslut av personer av tigreansk etnicitet för närvarande får verkställas till Etiopien, säger Carl Bexelius.

Idag finns över 400 öppna ärenden som gäller återvändande till Etiopien. Hur många av dem som kan omfattas av det nya rättliga ställningstagandet går inte att säga.

– Migrationsverket för inte statistik över asylsökandes etniska tillhörighet. Vilka som berörs av beslutet är därför något som behöver utredas i varje enskilt fall, säger Carl Bexelius.