Forskare: Värderingar integreras relativt snabbt

0
50

Människor som migrerar från ett land till ett annat tycks anpassa sig till det nya landets kultur relativt snabbt, skriver nationalekonomen och forskaren Olle Hammar i en debattartikel i SvD. I en SNS-rapport om ”Migranters attityder och värderingar” konstaterar Hammar att invandrare har samma syn som svenskar generellt på hur viktigt det är med familj, fritid och politik efter tio år i Sverige. Frågor om religion, självbestämmande (exempelvis abortfrågan) och tillit anpassas också men där går det långsammare. Hammar skriver också att människors attityder och värderingar inte är ”ödesbestämda utan går att påverka, till exempel genom olika samhällsinsatser”. Olle Hammar, doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning samt Institutet för framtidsstudier.