Snusandet ökar kraftigt bland unga

0
45

Publicerad 24 november 2021 kl 11.31

Inrikes. Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framför allt i åldrarna 16 till 29 år. Andelen unga kvinnor som snusar har tredubblats, visar nya resultat från den nationella folkhälso­enkäten, Hälsa på lika villkor.

Gilla artikeln på Facebook

Resultaten bygger på enkätsvar från omkring 17.500 personer mellan 16 och 84 år. De visar bland annat att den långvariga trenden med minskande daglig rökning fortsätter.

Under år 2021 uppgav 6 procent bland både kvinnor och män att de röker dagligen. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen utifrån faktorer som utbildning, inkomst och sysselsättning. Till exempel så har den dagliga rökningen inte minskat bland personer med förgymnasial utbildning.

Undersökningen visar samtidigt att det dagliga snusandet ökar, framförallt bland unga. I åldrarna 16-29 år ökade andelen kvinnor som uppgav att de snusade dagligen från 3 procent år 2018 till 9 procent år 2021. Bland männen i motsvarande åldrar ökade användningen från 16 till 19 procent.