Så vill FHM utforma vaccinpasset

0
23

Publicerad 23 november 2021 kl 14.42

Inrikes. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram ett förslag på vad som ska gälla för det föreslagna vaccinpasset, som ska införas den 1 december.

Gilla artikeln på Facebook

Vaccinpasset

  • JO drunknar i anmälningar mot vaccinpasset
  • Regeringens vaccinpass JO-anmäls: "Påtvingat kroppsligt ingrepp"
  • Vaccinpass införs i Sverige

Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder “vaccinationsbevis” måste enligt förslaget vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

* Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.

* Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

* Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Dessa åtgärder är inte nödvändiga om vaccinpass används.

Enligt förslaget måste en arrangör som använder vaccinationsbevis ha en rutin för hur bevisen kontrolleras. Rutinen ska finnas skriftligt och den ska följas upp.

Utöver det föreslår Folkhälsomyndigheten att alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat att de måste informera om hur smittspridning kan undvikas och ordna möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.

Förslaget innehåller också krav på mässor att ha smittskyddsåtgärder. Till exempel måste de utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel undviks.

I förslaget ingår allmänna råd till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och marknader. Råden ska underlätta för verksamheterna att undvika trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19. Exempel på råd är vidta åtgärder för att sprida ut besökarnas ankomsttid, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer och anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar. De allmänna råden gäller både arrangemang som använder vaccinationsbevis och de som inte gör det.

Förslaget skickas nu på remiss till verksamhetsutövare för att inhämta synpunkter inför beslut om införande. Införandet planeras till den 1 december.