FIX: Volymen är för hög vid lägsta inställning

0
846

Tycker du att dina hörlurar eller högtalare är för höga även efter att du har ställt in volymen på den lägsta nivån? Är det här problemet konsekvent i alla appar och filer under medieuppspelning? Eller är det specifikt för en enskild låt eller fil? Vi kommer att lyfta fram några faktorer som är ansvariga för det här problemet och visar dig hur du reglerar ljudutgången till en acceptabel volym på din smartphone (Android och iOS) och dator (Windows och Mac).

Konstant exponering för alltför högt buller kan skada din hörsel. Så du bör köra dessa felsökningskontroller på din enhet omedelbart. Om du använder en extern ljudenhet, koppla ur och återanslut den till din enhet. Det skulle kunna lösa problemet. Testa annars rekommendationerna nedan.

Innehållsförteckning

  1. Justera appens volyminställningar

  Vissa program har en separat volymkontroll som är oberoende av enhetens systemomfattande volyminställningar. Musikappen på till exempel bärbara och stationära Mac-datorer har en dedikerad volymreglage för att justera uppspelningsvolymen för en eller alla låtar.

  Så om ljudutgången verkar vara för hög även när din Macs volym är på lägsta nivå, flytta volymreglaget i det övre högra hörnet av Musik-appen för att sänka volymen efter dina önskemål.

  Vi bör nämna att Musik-appen ibland spelar vissa låtar högre än andra. Om du märker att din Macs volym är för hög på de lägsta inställningarna medan du spelar en viss låt (eller album), gå till innehållets inställningsmeny och se till att den inte har någon extra volymeffekt eller justering.

  Ctrl-klicka på låten i Musik och välj Hämta info i snabbmenyn. Ännu bättre, välj låten och tryck på Kommandotangenten () + I.

  Alternativt, välj låten, välj Sång i menyraden och välj Info.

  Gå till fliken Alternativ och se till att skjutreglaget “volymjustering” är inställt på < strong>Inga. Du bör också ställa in alternativet “Equalizer” till Ingen. Välj OK för att spara ändringarna.

  Det tar bort alla ljudeffekter som gör att låtarna blir högre än andra låtar

  2. Inaktivera absolut volym i Android

  “Absolut volym” är en Android-funktion som förenar och synkroniserar volymkontrollen på din smartphone och ljudenheter. Detta innebär att en ökning av din telefons volym också kommer att öka volymen för Bluetooth-hörlurarna eller högtalaren. Det är en briljant funktion men gör ibland att volymen på Bluetooth-enheter blir oacceptabelt hög – även när telefonens volym är låg.

  Funktionen “Absolut volym” är aktiverad som standard och undangömd i Android-utvecklaralternativen. Om du inaktiverar funktionen separeras volymnivåerna på dina enheter och åtgärdar volymproblem. Testa det och se om det hjälper. 

  1. Öppna appen Inställningar och välj Om telefonen längst ned på sidan.< /li>
  2. Bläddra till botten av sidan och tryck på Byggnummer sju gånger tills du får ett “Du är nu en utvecklare!” meddelande längst ned på skärmen.
  1. Återgå till menyn Inställningar, välj System, expandera avsnittet Avancerat och välj Utvecklaralternativ.
  1. Bläddra till avsnittet “Nätverk” och växla till Inaktivera absolut volym.

  3. Minska höga ljud i iPhone och iPad

  I iOS och iPadOS finns det en “Headphone Safety”-funktion som analyserar hörlurarnas ljud och minskar höga ljud över en viss decibelnivå. Anslut din AirPods eller Bluetooth-lyssningsenhet till din iPad eller iPhone och följ stegen nedan.

  Öppna appen Inställningar på din iPhone, välj Ljud & Haptics (eller Ljud—på iPhone 6S och äldre modeller), välj Hörlurssäkerhet och växla till Reducera höga ljud.< /p>

  På iPads, gå till Inställningar stark> > Ljud > Minska höga ljud och aktivera Reducera höga ljud.

  Nästa sak att göra är att anpassa ljudnivån som du inte vill att din hörlursvolym ska överskrida. Det finns fem brusreduceringsnivåer:

  • 75 decibel: Din iPhone eller iPad kommer att minska din hörlursvolym om ljudutgången blir lika hög som en dammsugare.
  • 80 decibel:Denna ljudnivå liknar den för en bullrig restaurang. Brusreduceringsmotorn kommer att aktiveras om din hörlurs ljudutgång når eller överstiger denna nivå.
  • 85 decibel: Din enhet kommer att minska hörlursvolymen så att den inte blir högre än “tung stadstrafik.”
  • 95 decibel: Riktmärket för denna ljudnivå är en biltuta.
  • 100 decibel:Att lyssna på ljud vid bullernivån från en ambulans eller nödsiren (mellan 100 – 130 decibel) kan orsaka bestående hörselskador. Din hörlursvolym kommer inte att överstiga 100 decibel (100 dB) när du väljer denna brusreduceringsnivå.

  Du kan använda hörlursverktyget för att kontrollera hörlurarnas brusnivå medan du lyssnar på musik eller tittar på videor.

  Gå till Inställningar > Kontrollcenter och tryck på plusikonen bredvid Hörsel. Det kommer att lägga till hörapparaten till kontrollcentret för enkel åtkomst.

  Anslut dina Bluetooth-hörlurar till din iPhone eller iPad och spela en låt. Öppna kontrollcentret, tryck på ikonen Hörsel, så ser du bruset i det övre vänstra hörnet av “Hörlursnivå”-mätaren.

  Obs!Apple uppger att hörlursljudmätningar i iPhone eller iPad är mest exakta när de är på Apple (AirPods) eller Beats-hörlurar. Mätningar av ljudnivån på hörlurar från tredje part beräknas baserat på volymen på din iPhone eller iPad.

  4. Uppdatera din hörlurars firmware

  Många avancerade hörlurar har firmware som säkerställer att de fungerar korrekt. Om du uppdaterar dina hörlurars firmware till den senaste versionen åtgärdas prestandaproblem och andra fel som utlöser den alltför höga volymen.

  Vi har en omfattande handledning som beskriver hur du uppdaterar AirPods firmware. Om du använder Beats-produkter innehåller detta Apple-supportdokument stegen för att uppdatera alla Beats-hörlurar och hörlursmodeller. För att uppdatera hörlurar som inte kommer från Apple, se enhetens bruksanvisning eller besök tillverkarens webbplats för instruktioner.

  5. Kör Windows Audio Troubleshooter

  Windows-enheter har ett inbyggt felsökningsverktyg som diagnostiserar och fixar ljudrelaterade problem. Ljudfelsökaren skannar din dators ljudtjänst, ljuddrivrutiner och ljudinställningar efter avvikelser som utlöser den alltför höga volymen.

  1. Gå till Inställningar > Uppdatera & Säkerhet > Felsökning > Ytterligare felsökare > Spelar upp ljud och välj Kör felsökaren.
  1. Välj ljudenheten eller hörlurarna vars volym är för hög och välj Nästa .
  1. Följ rekommendationerna på resultatsidan och kontrollera om det löser problemet. Ljudeffekter och förbättringar kan också destabilisera enhetens volym. Du kommer troligen att omdirigeras till sidan “Stäng av ljudeffekter och förbättringar” där du uppmanas att inaktivera ljudeffekter. Välj Ja, öppna ljudförbättringar för att fortsätta.
  1. Välj knappen Stäng av i fönstret Högtalares egenskaper och välj OK för att fortsätta. li>

  Obs: Om din Windows-dator har en dedikerad “Förbättringar”-fliken, kontrollera >Inaktivera alla förbättringar och välj OK för att spara ändringarna.

  Starta om datorn och kontrollera om ljudvolymen minskar när du justerar datorns volym till den lägsta inställningen.

  6. Uppdatera eller återställa din dators ljuddrivrutin

  Om volymen i hörlurarna eller datorns högtalare fortfarande är för hög även efter att du har inaktiverat ljudförbättringar, uppdatera drivrutinerna som driver enheterna. Men om problemet började efter installation av en buggydrivrutin återställer du drivrutinen till den stabila versionen.

  1. Tryck på Windows-tangenten + X och välj Enhetshanteraren.
  1. Utöka kategorin Ljudingångar och -utgångar. li>

   Högerklicka på drivrutinen som driver din aktiva ljudenhet – hörlurar, högtalare etc. – och välj Egenskaper.

  1. Gå till fliken Drivrutin och välj Uppdatera drivrutin.
  1. Välj Sök automatiskt efter drivrutineroch vänta på att Enhetshanteraren ska söka igenom din dator och internet efter den senaste drivrutinsversionen. Se till att din dator har en Wi-Fi- eller Ethernet-anslutning, annars fungerar det inte.

  För att nedgradera enhetens ljuddrivrutin till en tidigare version, välj Återställ drivrutin i fönstret för drivrutinsegenskaper (se steg #4 ovan). Alternativet blir nedtonat om du inte har uppdaterat drivrutinen.

  Reducera alltför högt ljud

  En omstart av enheten kan också lösa tillfälliga systemfel som påverkar volymkontrollen för dina hörlurar eller högtalare. Stäng av din smartphone eller dator, sätt på den igen, anslut dina hörlurar eller högtalare igen och försök justera volymen. 

  Om ljudutgången fortfarande är för hög på den lägsta volymnivån, uppdatera enhetens programvaran och försök igen. Det kommer att fixa ljudrelaterade buggar och uppdatera din dators ljuddrivrutiner–om en uppdatering är tillgänglig.