Medicinetiker oroas av att åtgärder inte debatteras

0
41

Runt om i Europa pågår protester mot att länder i allt högre grad riktar restriktioner mot ovaccinerade. Men debatten om vad den här typen av åtgärder gör med ett samhälle och dess invånares grundläggande fri- och rättigheter lyser med sin frånvaro, inte minst i medierna. Det menar Mats Johansson, docent i medicinsk etik vid Lunds universitet och ordförande i Region Skånes etiska råd. – Det är som om det bara funnits en enda valuta och det är smittspridningen och i förlängningen antalet döda, säger han till DN och efterlyser en ”ordentlig analys”.