Topphemligt ubåtsvapen kontrollerades i östgötska skärgården

0
39

Publicerad 24 oktober 2021 kl 07.03

Inrikes. I september – mitt under den stora ryska militärövningen Zapad 21 i Östersjön – mötte en av den svenska marinens ubåtar ett underhållsfartyg för att lasta skarpa torpeder ute till sjöss.

Gilla artikeln på Facebook

Marinens ubåtar omfattas av högsta sekretess. Det är bara ett ytterst fåtal inom Försvarsmakten som vet var de befinner sig och vad de gör.

Den beredskapskontroll som genomfördes i september gav en ovanlig inblick i hur de opererar under fältmässiga förhållanden.

HMS Uppland är en ubåt av gotlandsklass och löpte ut från Marinbasen i Karlskrona med en uppgift helt lik hur de ska agera i krig.

– Normalt går ubåten till kaj i Karlskrona för att lasta på nya torpeder. Den här gången gjorde vi det från en mer taktisk plats, säger överstelöjtnant Adam Camél, chef för beredskapskontrollen, i ett utskick.

Att förse en ubåt med nya torpeder till sjöss är en komplex operation, men nödvändig för att de ska kunna verka om hemmabasen är utslagen. Under beredskapskontrollen kom ordern att genomföra uppdraget helt oväntat.

– När det sker utan förvarning finns inga möjligheter att tillrättalägga något. De här kontrollerna innebär att vi prövar ubåtssystemet på ett mer uppriktigt sätt. Det kräver ett omfattande stöd från andra förband, säger Adam Camél.

Markstridsförband från Militärregion Syd fick uppgiften att säkra en plats på Östergötlands kust från land, enheter ur marinen bevakade omgivningarna kring den utpekade fjärden till sjöss. Torpeder fraktades både med fordon på landsväg och ombord på HMS Pelikanen, marinens enda robot- och torpedbärgningsfartyg.

Under en operation av det här slaget känner förbanden enbart till sin egen deluppgift. Det är bara den högsta ledningen som känner till hela omfattningen av de uppgifter som delats ut och hur de enskilda pusselbitarna ska fogas samman för att lyckas med operationen.

När området säkrats från land och sjösidan inträffade något mycket ovanligt. Ett team från Försvarsmaktens stridsfotografer dokumenterade beredskapskontrollen. Stridsfotograferna körde längs mörka småvägar mot kusten vid en tid då de allra flesta sover. Vaktposter stoppade terrängbilen och bad om lösenord för att släppa dem vidare. Vid en öde kaj bordades en stridsbåt för att föra dem ut till den fjärd där det avgörande momentet genomfördes.

Ubåten gick från sitt läge under Östersjöns yta och mot mötesplatsen. HMS Pelikanen hade då mött enheten som transporterade torpeder på landsväg och tagit ombord dessa vid en annan plats. Sjömännen inledde arbetet med att lasta skarpa torpeder från Pelikanen till ubåten. När en hydraulisk kran ombord på torpedbärgaren lyfte en efter en av de grönmålade skarpa torpederna över till ubåten fullföljdes det avgörande momentet.

Hur lång tid det hela tog är hemligt. Men när det var genomfört lämnade markförbanden lika diskret som de kommit. HMS Pelikanen startade motorerna och körde sakta ut till havs medan ubåten, lastad med nya och klargjorda torpeder, försvann under Östersjöns mörka yta.

Tidpunkten för beredskapskontrollen valdes enligt Försvarsmakten med noggrannhet. Under hösten genomförs mycket verksamhet i Sveriges närområde, vid tillfället för beredskapskontrollen förflyttade sig stora stridskrafter i Östersjön i samband med en stor rysk övning.

– Det finns ett allvar i detta. Förmågan vi just kontrollerat är en del i vår kärnverksamhet, att ytterst försvara Sverige med vapenmakt. Nu visar vi att vi har förmågor och menar allvar, säger Peder Ohlsson.

Under hösten har insatschefen beordrat en rad beredskapskontroller i syfte att pröva förmågor inom Försvarsmaktens vapengrenar.