Hjälporganisationer: Staten har ansvar att erbjuda stöd

0
63

Regeringen måste lösa systemfelet kring att det finns människor som har rätt att vara i Sverige men ändå inte får bidrag eller lov att arbeta. Det skriver företrädare för kyrkan och frivilligorganisationer på SvD:s debattsida. Som exempel lyfter de en konsekvens av en lagändring 2016, där de som fått avslag på asylansökan inte längre har rätt till ekonomiskt stöd. Detta drabbar många afghanska medborgare som fått avslag på asylansökan i Sverige, men som i nuläget inte utvisas till hemlandet på grund av det rådande säkerhetsläget. I debattartikeln lägger de fram flera förslag på åtgärder som de vill att regeringen genomför med motiveringen att staten har ett ansvar att erbjuda stöd. Helén Ottosson Lovén
generalsekreterare, Svenska kyrkan
Helena Thybell
generalsekreterare, Rädda Barnen
Jonas Wihlstrand
generalsekreterare, Sveriges stadsmissioner
Martin Ärnlöv
generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Mårten Löfberg
generalsekreterare, Asylrättscentrum