Avloppsvatten vittnar om stort missbruk i Göteborg

0
80

En rapport som analyserat narkotika i Göteborgs avloppsvatten ”vittnar om ett omfattande missbruk” i staden, enligt polisen. Under den aktuella juniveckan då proverna genomfördes har det intagits 75 doser cannabis per dag och 1 000 invånare. Motsvarande siffra för kokain är 5 doser och för amfetamin 50, skriver GP. Rapporten, som beställts av polisen och Göteborgs stad, visar också att narkotikabruket skiljer sig år i olika typer av områden. I medelinkomstområdet Norumsgärde visade proverna på högre halter av cannabis, kokain eller amfetamin än i höginkomstområdet Hovås och låginkomstområdet Bergsjön.