22 forskare: ”Fel att sluta testa fullvaccinerade”

0
63

Att fullvaccinerade med symptom på covid-19 från och med 1 november inte längre rekommenderas att testa sig bryter mot WHO:s rekommendationer, skriver 22 forskare på DN Debatt. De skriver att beslutet bland annat gör det svårare att smittspåra ordentligt och att det också blir svårare att föra tillförlitlig statistik. Dessutom påpekar de att det kan bli svårare att upptäcka nya mutationer som vaccinerna inte biter på när vaccinerade inte testas. De ifrågasätter också om de nya rekommendationerna är i linje med smittskyddslagen. ”Att låta människor leva mer normala liv är en sak, att skyla smittspridning och låtsas som om den inte finns är något helt annat”, skriver de. Anders Vahlne, professor emeritus och före detta chefsöverläkare i klinisk virologi, Karolinska institutet och sjukhuset Anders Wahlin, professor emeritus i hematologi, Umeå universitet Andrew Ewing, professor i molekylärbiologi och kemi, Göteborgs universitet Björn Olsen, överläkare, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i mikrobiell patogenes, Karolinska institutet Claudia Hanson, associate professor, global public health, Karolinska institutet Emil J Bergholtz, professor i teoretisk fysik, Stockholms universitet Fredrik Elgh, överläkare och professor i virologi, Umeå universitet Gunnar Klein, läkare och professor, Örebro universitet Gunnar Steineck, senior professor i klinisk cancerepidemiologi, Göteborgs universitet Jakob Svensson, tekn dr, vetenskaplig dataanalys, Max Planck-institutet, Greifswald Jana Bergholtz, PhD, europeisk patientföreträdare för sällsynta sjukdomar Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor i globala studier, Göteborgs universitet Johanna Höög, docent i cellbiologi, Göteborgs universitet Leif Bjermer, seniorprofessor, specialist i lungmedicin och allergologi, Lunds universitet Lena Einhorn, med dr i virologi Olle Isaksson, professor emeritus i endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sigurd Bergmann, professor emeritus, Norwegian University of Science and Technology Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi, Karolinska institutet Stefan Hanson, infektionsläkare, fil dr i internationell hälsa Åke Gustafsson, med dr i virologi, tidigare chef för mikrobiologi och vårdhygien, Region Gävleborg och Region Uppsala Åke Lundkvist, professor i virologi, Uppsala universitet