Statliga coronabidrag gav ökad vinst för mediejättarna

0
52

Publicerad 20 oktober 2021 kl 17.38

Du betalar. Året 2020 präglades av pandemin och slog hårt mot medborgare och samhälle, men även mediemarknaden. Men trots krisen med vikande annonsintäkter lyckades dagspressen ändå öka sin vinst tack vare snabbt utbetalda bidrag från skattebetalarna. Det visar den nya statlig rapport.

Gilla artikeln på Facebook

Under pandemin ökade även intresset för att ta del av både nyheter och underhållning vilket bidrog till ökade användarintäkter för tidningsbranschen och då främst från de digitala utgåvorna.

– Jag är stolt över att vi lyckades betala ut stöden snabbt så att redan hårt pressade nyhetsmedier kunde fortsätta förmedla god nyhetsjournalistik under pandemin, säger Charlotte Ingvar-Nilsson generaldirektör för bidragsmyndigheten MPRT, som ger ut rapporten, i ett pressmeddelande.

Trenden med vikande annonsintäkter för nyhetsmedierna fortsatte genom ytterligare överflyttningar av reklaminvesteringar till internet, enligt rapporten. En allt större andel av de digitala reklaminvesteringarna går till utomnordiska aktörer, den trenden har förstärkts ytterligare under året. Reklaminvesteringarna i medier sjönk med drygt 5 procent under 2020 och det var nyhetsmediernas som drabbades hårdast med ett intäktsbortfall på över 20 procent.

För att kompensera nyhetsmedieföretagen för intäktsbortfallen nästan fördubblades press- och mediestödet under år 2020, till cirka 1,5 miljarder kronor. Under pandemin delades det ut flera olika typer av bidrag för att kunna stötta fler kategorier av nyhetsmedier.

– Ett par av skälen till att dagspressens lönsamhet stärktes var att de statliga stöden ökade och att läsarintäkterna växte. Till det kommer att många tidningar tidigt under året drog ned på sina kostnader för att kunna möta ett förväntat intäktsfall, säger Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom och författare av rapporten.