MP: M lägger krokben på vägen mot koldioxidpris

0
56

Frågan om ett globalt pris pris på koldioxid är en av de viktigaste inför FN:s klimattoppmöte i Glasgow, skriver de miljöpartistiska EU-parlamentarikerna Pär Holmgren och Jakop Dalunde på SvD:s debattsida. Men Moderaterna motsätter sig sådana styrmedel och lägger därmed krokben för arbetet, anser debattörerna. ”Det är hyckleri att säga sig vilja verka för en marknadsbaserad lösning, men trots det motverka alla steg på vägen”, skriver de. Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och den gröna gruppens delegat till COP26 Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och förhandlare för EU:s handel med utsläpps­rätter (EU ETS)