Coronarapport anklagar Bolsonaro för flera brott

0
77

Sedan i april har en kommission utrett hur Brasilien har hanterat coronapandemin. Den omkring 1 000 sidor långa rapporten kommer överlämnas på tisdag och i den finns det bevis för att landet president Jair Bolsonaro har gjort sig skyldig till elva brottsrubriceringar under pandemin, rapporterar Reuters. Han anklagas för att bland annat för att genom försummelse ha orsakat dödsfall bland befolkningen, felaktigt använt privata medel och förfalskat dokument. Kommissionen har inte rätt att inleda en rättsprocess mot regeringen. Dagens Nyheter skriver att rapportern kan komma att driva kongressen i den riktningen men att det är högst otroligt då två tredjedelar av parlamentet måste ställa sig bakom ett sådant beslut.