”Att så blommor kommer inte att rädda insekterna”

0
177

Engagemanget från kommuner och privatpersoner kring att så ängsblommor är fint, men gör ingen egentlig skillnad för att rädda insekterna i Sverige. Det skriver flera miljödebattörer och experter i en debattartikel i SvD. ”I stället för att lägga pengar och tid på att så ut fröblandningar med exotiska blommor bör resurserna läggas på att sköta om och skydda existerande ängar och naturbetesmarker”, skriver gruppen. Dessa fröblandningar innehåller dessutom ofta växter som inte finns naturligt i Sverige, vilket kan orsaka stora problem om de sås på större ytor. Debattörerna föreslår bland annat ett regelverk med noggranna kontroller kring innehållet i alla ängsfröblandningar som säljs. Torbjörn Tyler
docent i ekologi, intendent vid Biologiska museet, Lunds universitet
Stefan Andersson
professor i botanik, Lunds universitet
Mora Aronsson
ordförande Svenska botaniska föreningen
Sara Cousins
docent i växtekologi, professor i naturgeografi, Stockholms universitet
Tina D’Hertefeldt
forskare invasiva arter, Lunds universitet
Lina Herbertsson
pollinationsforskare, Lunds universitet
Maj Rundlöf
pollinations- och biodiversitetsforskare, Lunds universitet
Linda Strand
ordförande Sveriges entomologiska förening
Bengt Stridh
ordförande Botaniska föreningen i Västmanlands län
Sebastian Sundberg
miljöanalysspecialist, SLU Artdatabanken
Mikael Svensson
naturvårdsbiolog, SLU Artdatabanken
Åke Svensson
ordförande Lunds botaniska förening
Mikael Sörensson
ordförande Entomologiska sällskapet i Lund