SC rappar UP Advokatrådet för att inte vidta åtgärder mot advokater för att lämna in falska försäkringskrav

0
61

En bänk med domarna MR Shah och AS Bopanna sa att det visar på den oförskämdhet och okänsligheten hos UP: s advokatråd. (Arkivfoto)

Högsta domstolen har rappat advokatfullmäktige i Uttar Pradesh för att inte ha vidtagit åtgärder mot advokater som påstås ha lämnat in falska yrkanden enligt Motor Accident Claims Tribunal and Workmen Compensation Act och orsakat förlust i crores av rupier till försäkringsbolagen. < /p>

Det är mycket olyckligt att i en så allvarlig fråga, där anklagelserna handlar om inlämnande av falska yrkanden som involverar advokater, ger Advokatrådet för UP inte instruktioner till dem att lämna in synpunkter, sade högsta domstolen.

En bänk med domarna MR Shah och AS Bopanna sa att det visar att det är otrevligt och okänsligt för UP: s advokatråd och bad ordförande i advokatrådet och senior advokat Manan Kumar Mishra att undersöka detsamma.

https: //images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png Toppnyheter just nu

Klicka här för mer

“ Som sådan är det statens advokatsamfunds skyldighet att vidta åtgärder mot förespråkare som befunnits ha överlämnats på ett sådant oetiskt sätt genom att lämna in de falska kraven enligt lagen om skadeståndsanspråk för motorolyckor och ersättning för arbetare.

Som framgår av ovanstående verkar det som om advokatsamfundet inte är intresserat av att vidta åtgärder och därför måste Indiens advokatsamfund gå in och vidta lämpliga åtgärder mot de felaktiga förespråkarna, som befinner sig ha ägnat sig åt att lämna in sådana falska påståenden, ” sa bänken.

Högsta domstolen uppmanade också ett särskilt utredningsgrupp (SIT), som bildades i enlighet med föreläggandet av den 7 oktober 2015, godkänt av Allahabad High Court, att lämna in rapport om sonden i ett förseglat omslag innan den den 15 november eller före.

Högsta domstolen noterade ett kompletterande intyget som lagts in för UP -regeringens uppdrag om att ett särskilt utredningsteam (SIT) bildades i enlighet med föreläggandet av den 7 oktober 2015, godkänt av Allahabad High Court.

Bänken noterade att ICICI Lombard General Insurance Company Limited vidarebefordrade fall av misstänkta anspråk relaterade till olika försäkringsbolag som vidarebefordrats av distriktsdomaren Raebareli, ärenden som hänskjutits till SIT av olika domstolar och högsta domstolen, fall av misstänkta fordringar från Motor Accident Claims Tribunal och arbetstagarersättningslagen som olika försäkringsbolag hänvisar till.

“ SIT har mottagit totalt 1 376 klagomål/fall av misstänkta påståenden. Det anges att av totalt 1 376 fall av misstänkta påståenden som mottagits av SIT, har utredning av 246 fall av misstänkta påståenden slutförts hittills och efter att ha hittat prima facie -brott av kännbart brott mot totalt 166 anklagade personer som omfattar framställare/sökande , advokater, polispersonal, läkare, försäkringsanställda, fordonsägare, förare etc. och totalt 83 kriminella klagomål har registrerats i olika distrikt, ” noterade bänken. I bekräftelsen anges vidare att utredningen av återstående fall av misstänkta påståenden pågår.

Högsta domstolen noterade i sitt beslut den 5 oktober också påståendet att av totalt antal brottsanmälningar som hittills har registrerats har utredning av 33 brottmål slutförts och en juridisk process för att lämna in en anmälan mot de anklagade pågår.

Högsta domstolen sa att SIT bildades i enlighet med det föreläggande som Allahabad HC fattade för att utföra undersökningar och utredningar av ärenden relaterade till att orsaka förlust i crores av rupier till försäkringsbolagen som tillbaka från 2015 och trots detsamma har utredningen/utredningen inte slutförts hittills.

Bänken sa att det är mycket olyckligt att även SIT inte har vidtagit snabba åtgärder och inte har slutfört utredning/utredning.

“ Sättet och den hastighet med vilken utredningen pågår och pågår föråldras. UP/SIT -staten uppmanas härmed att lämna in en bättre försäkran i ett förseglat omslag med avseende på inlämnade klagomål/förfrågan slutförd, namnen på de anklagade, var de kriminella klagomålen är inlagda och i vilka brottmål anmälningsblad har lämnats in .

Advokatrådet i Indien för ytterligare åtgärder, ” sa bänken.

📣 Indian Express finns nu på Telegram. Klicka här för att gå med i vår kanal (@indianexpress) och hålla dig uppdaterad med de senaste rubrikerna

För alla de senaste India News, ladda ner Indian Express -appen.

  • Indian Express-webbplatsen har betygsatt GRÖN för sin trovärdighet och trovärdighet av Newsguard, en global tjänst som rankar nyhetskällor för sina journalistiska standarder.