Spår av koffein och läkemedel i alla Gotlands vatten

0
62

Publicerad 13 oktober 2021 kl 10.13

Inrikes. Vattenprover från Gotland och Fårö visar att både koffein och läkemedel finns i nästan samtliga naturliga vatten.

Gilla artikeln på Facebook

Resultaten från de kemiska analyserna visar att både koffein och abstinensläkemedlet karbamazepin förekommer nästan undantagslöst i samtliga vattenprover, från mindre åar till havsvattnet som omger Gotlands kustband.

Proverna togs i september 2017 för att kartlägga läget i gotländska vatten utanför den huvudsakliga turistsäsongen. Viktigast var utvärderingen av koffein och karbamazepin eftersom dessa är goda indikatorer på avloppsvatten i miljön.

Läkemedel utgör dock bara en liten bråkdel av flera tusen kemikalier som finns i svenskt avloppsvatten och därmed indikerar en mycket bredare föroreningsproblematik.

– Vi människor lämnar spår efter oss på alltmer avlägsna platser och hittills förhållandevis orörda miljöer. Koncentrationerna av oönskade ämnen som läkemedel i vattendragen på Gotland är i dag lyckligtvis relativt låga. Men antalet sommargäster kommer sannolikt att fortsätta öka de kommande åren, vilket kräver insatser i tid för att förhindra ökad belastning i framtiden, säger Erland Björklund professor i analytisk kemi vid Högskolan Kristianstad, i ett pressmeddelande.