De får årets ekonomipris till Nobels minne

0
58

Publicerad 11 oktober 2021 kl 12.46

Inrikes. Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att dela ut Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2021 till de amerikanska forskarna David Card, Joshua D. Angrist och Guido W. Imbens.

Gilla artikeln på Facebook

Ena hälften av priset går till David Card vid University of California, Berkeley, “för hans empiriska bidrag till arbetsmarknadsekonomi”.

Den andra hälften går gemensamt till Joshua D. Angrist (Massachusetts Institute of Technology) och Guido W. Imbens (Stanford University) ”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”.

Med hjälp av naturliga experiment har David Card analyserat arbetsmarknadseffekterna av minimilöner, invandring och utbildning. Hans studier från början av 1990-talet visade bland annat att höjda minimilöner inte behöver leda till färre jobb.

Data från ett naturligt experiment är svåra att tolka. Att till exempel förlänga den obligatoriska skolgången med ett år för en grupp av elever (men inte andra) påverkar inte alla i gruppen på samma sätt. En del skulle ju ha studerat vidare ändå och värdet av utbildning för just dessa elever är ofta inte representativt för hela gruppen. Går det ens att dra några slutsatser om effekten av att gå ett år längre i skolan? I mitten av 1990-talet löste Joshua Angrist och Guido Imbens detta metodologiska problem och visade vilka slutsatser om orsak och verkan som kan dras utifrån naturliga experiment.

– Cards studier av viktiga samhällsfrågor och Angrists och Imbens metodinsatser har visat att naturliga experiment är en rik källa till kunskap. Deras forskning är till stor hjälp när beslut för samhällets bästa ska fattas, säger Peter Fredriksson, ordförande i ekonomipriskommittén, i ett pressmeddelande.