Bolund vill se hårdare tag kring biologisk mångfald

0
50

Det måste ske en hårdare kontroll av länder när det gäller frågan om biologisk mångfald, säger miljö- och klimatminister Per Bolund till Ekot inför att FN nu inleder samtal om nya mål för att skydda mångfalden. Trots att det finns högt uppsatta mål är allt fler arter hotade av mänsklig påverkan, och därför behövs mekanismer för att ställa länder som inte gör sin läxa till svars. – Det räcker inte med att sätta upp vackra mål, utan nu måste vi också säkerställa att alla länder gör det som krävs för att nå målen, säger han.