Regeringen vill inte ha folkräkning – ska registrera katter istället

0
77

Publicerad 9 oktober 2021 kl 12.45

Inrikes. Regeringspartierna röstade ner Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag om en ny folkräkning förra året, då frågan om att registrera vilka människor som bor i landet inte ansågs tillräckligt viktig. Nu inför regeringen en lag om obligatorisk registrering av katter istället.

Gilla artikeln på Facebook

I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu att alla katter som “stadigvarande vistas i Sverige” ska omfattas av motsvarande krav som hundar.

– Katter är ett av våra vanligaste husdjur. Tyvärr finns det också cirka 100.000 katter i Sverige som saknar ett hem. För att öka skyddet för katterna vill vi nu underlätta för myndigheterna och de ideella organisationer som arbetar med katter att skilja ägda katter från katter som saknar ett hem, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Regeringen föreslår att Jordbruksverket ska få ansvaret att föra register över kattägarna. Tullverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet föreslås vidare få direktåtkomst till registret.

Länsstyrelserna, som ansvarar för djurskyddskontrollen, får också en möjlighet att meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas och förelägganden får förenas med vite. Det innebär att kattägare som inte märker eller registrerar sin katt kan tvingas betala ett förutbestämt belopp om myndighetens beslut om märkning och registrering inte efterföljs.